Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” i Organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” w ramach projektu „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia” opracowali Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia (KIK-PZ). Został on przygotowany dla absolwentów studiów wyższych, którzy w okresie do 12 miesięcy od ich ukończenia poszukują pracy.

Biorąc udział w badaniu, po udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe, otrzyma Pani/Pan informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji, istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia.

Dodatkowo, po wypełnieniu kwestionariusza, uzyska Pani/Pan informację zwrotną dotyczącą obszarów swojego funkcjonowania, które ewentualnie należałoby rozwinąć w trakcie szkoleń.

Wypełnienie testu i otrzymanie informacji zwrotnej jest bezpłatne.

Aby ocenić poziom swoich kompetencji, proszę najpierw zarejestrować się. W tym celu proszę podać login, który powinien posiadać minimum 3 znaki oraz hasło z minimum 6 znakami i kliknąć „Zarejestruj się”. Jeśli już się Pani/Pan wcześniej zarejestrował/a, to proszę podać swój login i hasło, a następnie kliknąć „Zaloguj się”.

Login:
Hasło:

Rejestracja pozwala, przy kolejnym zalogowaniu, na ponowne wyświetlenie informacji zwrotnej oraz na przerwanie w dowolnym momencie badania i późniejszy powrót do miejsca, w którym to badanie zostało zakończone.